Regulamin

Regulamin określa zasady realizowania zamówień w sklepie internetowym.
Sklep internetowy, działający pod adresem www.frances.pl, prowadzony jest przez firmę ZPHU Adam Krupa, z siedzibą w Lublinie (20-086) ul. Wodopojna 8/23, działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowaną przez Burmistrza Miasta Świdnik. NIP 713-192-54-46.

Numer konta bankowego i dane kontaktowe firmy znajdują się w dziale „Kontakt”.

Podstawowe  pojęcia:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.frances.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu;

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU;

Siedziba Sprzedawcy – adres właściwy do wysyłki zwrotów oraz produktów z reklamacji. Adres: Wodopojan 8/23, 20-086 Lublin. (siedziba firmy nie jest punktem odbioru zamówień)

Sklep stacjonarny Sprzedawcy  – sklep stacjonarny prowadzony przez firmę, w którym można kupić na miejscu produkty, ale nie odbierać zamówień internetowych

 • Ceny – Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Przyjmowanie zamówienia– zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie frances.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie lub mailowo. Klient jest zobowiązany podać pełny i prawidłowy adres niezbędny do właściwej realizacji zamówienia.
 • Realizacja zamówieniaJeśli wszystkie zamówione produkty dostępne są na magazynie realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili zaksięgowania przelewu opłacającego zamówienie na konto SklepuZamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).W przypadku gdy klient nie odbierze przesyłki lub gdy wróci ona do nas z powodu podania przez klienta niedokładnego/niepełnego adresu, ponowna wysyłka tego samego zamówienia będzie możliwa jedynie przy płatności z góry na konto, z uwzględnieniem kosztów zwrotu i ponownej wysyłki. W przypadku nieuiszczenia tych kosztów, kolejne zamówienia w naszym sklepie będą możliwe tylko przy płatności z góry.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi od 3-7 dni roboczych. W przypadku zamówień na miarę okres realizacji wynosi od 5 do 20 dni roboczych.

 • Zmiany w zamówieniu. Anulowanie zamówienia.
  Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zgłosić chęć jego anulowania do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Wszelkie zmiany należy zgłaszać jak najszybciej od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą mailową.

Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail wpisanego na zamówieniu.

 • Dowód zakupu. Faktura Vat.
  Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu. Faktura VAT lub paragon jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia w sklepie frances.pl.
 • Formy płatności i dostawy.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  – przelewem bankowym na konto sklepu.
  Proszę pamiętać, by w tytule wpłaty podawać numer zamówienia ze sklepu frances.pl oraz Imię i Nazwisko; jest to szczególnie ważne jeśli przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Kupujący,- przelew internetowy- przy pobraniu: należność pobiera listonosz lub pracownik firmy kurierskiej w zależności od wybranego przewoźnika;Do zamówienia doliczane są koszty dostawy, które obciążają klienta. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta, określony w formularzu zamówienia.Przy każdym produkcie znajduje się informacja o najniższym możliwym koszcie dostawy przy uwzględnieniu aktualnej wartości zamówienia.
  Kupujący jest obciążany kosztami dostawy na terenie Polski zgodnie z cennikiem podanym na naszej stronie internetowej.Wszystkie koszty dostawy są niezależne od wagi.

 

Istnieje też możliwość wysyłki zagranicznej do krajów Unii Europejskiej. W tym przypadku koszt wyliczany jest przez obsługę sklepu na podstawie wagi zamówionych produktów.

1.7 Wysyłka / odbiór zamówienia.

W momencie wysłania zamówienia klient otrzymuje informację o wysłaniu drogą mailową. W przypadku odbioru osobistego klient może udać się po odbiór zamówienia do naszego sklepu stancjonarnego dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o możliwości odebrania zamówienia.

Zwroty i reklamacje.

 • Reklamacje
  Wszystkie towary dostępne w Sklepie są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić co nie wpływa na jego jakość oraz oryginalność.

  Dołożyliśmy wszelkich starań aby zdjęcia produktów umieszczone w Sklepie były jak najbardziej zbliżone kolorystycznie do rzeczywistego wyglądu (lampy stosowane w naszym studio mają barwę kolorystyczną zbliżoną do światła słonecznego). Sklep nie ma jednak wpływu na ustawienia monitora Klienta i wynikające z tego różnice kolorystyczne.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a) wad fabrycznych,
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
c) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu (drogą mailową, telefonicznie) w celu zgłoszenia reklamacji.

Klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia, drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji koszty związane z odesłaniem reklamowanego artykułu, sklep zwraca w ciągu 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.

Zwracane oraz reklamowane artykuły prosimy odesłać przesyłką pocztową (listem poleconym) lub w inny wskazany przez obsługę Sklepu sposób, na podany adres na stronie frances.pl Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon (w razie braku inny dokument potwierdzający transakcję) oraz informację o wadzie produktu.


2.3 Odstąpienie od umowy.
Zgodnie z ustawą o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującegolub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sprzedawcy, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki.

W przypadku gdy Kupujący dokonał zakupu większej ilości Towarów podlegających jednej wysyłce (Towary zakupione), a odstępuje od umowy tylko w zakresie dotyczącym części tych Towarów (Towary będące przedmiotem odstąpienia), zwrot kosztów dostarczenia Towarów należy się tylko w takim zakresie, w jakim koszty te nie zostałyby poniesione (zgodnie z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę), gdyby wysyłką objęte były te Towary, które nie są przedmiotem odstąpienia.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.

Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.

Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu. W szczególności jeśli zwrot Towaru następuje bez oryginalnego opakowania, Kupujący jest obowiązany do zwrotu Sprzedawcy kosztów oryginalnego opakowania.

Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy:
– Kupujący jest konsumentem oraz
– Towar nie jest Towarem dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; jest to zgodne z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) – dotyczy to m. in. wszelkich Towarów, których użycie skutkowałoby naruszeniem sterylności całego Towaru, np. maskary, cieni, podkładu, kremu oraz wszelkich innych Towarów, które po otwarciu lub przetestowaniu tracą swoją sterylność lub też zmieniają swoje właściwości oraz Towarów, które miały kontakt z ciałem lub ustrojem.

Kupujący, odstępując od Umowy, oświadcza, iż nie naruszył sterylności zwracanego Towaru.

Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy mimo braku podstaw albo po terminie i odesłał rzecz Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na własny koszt i na własną rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki Kupującemu odesłanej przez niego rzeczy po uprzednim uregulowaniu przez Kupującego kosztów przesyłki; do tego czasu Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w zwrotnym transporcie obciąża Kupującego.

Aby zwrócić produkt należy:
1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Najlepiej więc skorzystać z gotowego formularza chociaż nie jest to konieczne. 2. Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.
3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres siedziby firmy podanym na stronie www.frances.pl

Zwrotu można dokonać przykładowo: 
a) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera przez przesłanie Towaru na adres siedziby Sprzedawcy lub
b) bezpośrednio w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy (w godzinach pracy sklepu).

SPRZEDAWCA OFERUJE RÓWNIEŻ “7 DNIOWĄ GWARANCJĘ ZWROTU” od daty otrzymania towaru przez klienta. 
Według niej 7 dni od otrzymania towaru przez klienta obowiązują następujące zasady zwrotu towaru bez podania przyczyny:
– Zwracany artykuł musi być dostarczony do Sprzedawcy w stanie niezmienionym (w oryginalnym opakowaniu, bez śladów używania), zaopatrzony w dowód zakupu oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
– Sprzedawca zwraca tylko kwotę zwracanych towarów.

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 • Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach sklepu frances.pl od dnia 1.09.2016 roku Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
 • udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w 8 ust. 3 Regulaminu,
 • przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
 • dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.